MAXstyrka Radio

Andreas och Trywall fantiserar om hur deras ultimata svenska strongmantävling hade sett ut. Tio grenar och tjugo svenska strongmanatleter ska ingå i drömtävlingen. De får välja fem grenar- och tio atleter var. Vilka grenar och atleter hade du velat se i din drömtävling?

00:01 – Avsnittet börjar

40:40 – Avsnittet slutar

 

Direct download: Avsnitt_142_-_MAXstyrkas_drmtvling.mp3
Category:Avsnitt -- posted at: 12:23am CET

1